Global
Local

Havening - Effektiv teknik för stress & trauma

Lär dig en av de effektivaste och säkraste teknikerna för att reglera stress, fobier, ångest och trauma. Ett givet komplement till något du redan gör, eller en fristående metod i sig.

Havening är en effektiv metod för att hantera stress, trauma och andra känsloreaktioner genom att neutralisera reaktioner och betingning i nervsystemet. Den bygger på sensorisk beröring som klienten kan göra själv eller få hjälp med och kan ge varaktiga resultat efter 1-3 sessions.

Internationellt används Havening som fristående behandlingsmetod, som Första Hjälpen och som komplement till KBT, samtalsterapi, hypnosterapi, massageterapi, transaktionsanalys och behandling av post-traumatisk stress. 

En onlineutbildning är fördelad över 2 dagar för att du skall hinna träna och få feedback mellan. 

Utbildning, handledning & certifiering
Normalpris 11.200 kr plus moms (14.000 kr ink)

Utbildning utan certifiering
6.400 kr plus moms (8.000 kr ink)
Du som redan gått går för halva priset. Du som är certifierad kan gå utan kostnad som facilitator för att få mer erfarenhet.

Certifieringsprocessen beskrivs nedan, den involverar 30 fallstudier, en vetenskaplig bedömning och en etikkurs.

Efter utbildning betalar du 99 USD per år för fortsatt licens till Havening.org i USA.

Boka kursen här: havening.se

Fler Artiklar