Publikationer

Min katalog har som mål att vara en resurs för din personliga utveckling. Från praktiska guider till hypnotiskt utformade ljudböcker - mitt arbete, och mina kollegors arbete, berör ett brett spektrum av ämnen, med målet att förbättra ditt liv.

Varje del - oavsett om det är en bok, ljudbok eller podcast - finns tillgänglig på flera språk och är noggrant utformad för att vägleda dig mot en djupare känsla av välbefinnande och förståelse.

Katalog

The cover of the podcast Mental träning i hypnos.

Mental Träning i Hypnos

Ulf Sandström

Beskrivning

Självhypnos i kombination med Mental Träning för allt ifrån att somna lugn att släppa sorg och smärta eller hitta glädje. Några av de mest effektiva sessioner jag har gjort som du här kan utforska i din egen takt.

Omslaget till boken Unpack Your Existence.

Unpack Your Existence

Ulf Sandström, Fredrik Praesto, Don T. Bidoux

Beskrivning

"Unpack Your Existence" är ett av mina stoltaste verk tillsammans med Fredrik Praesto. Det ger dig möjligheter att utforska dina tankar, känslor och handlingar. Utforska hållbara vägkartor till glädje, mening och nöje. Hypnotiskt skriven kommer den påverka dig oavsett om du förstår den eller inte.

Omslaget till boken Trauma Tapping Technique.

Trauma Tapping Tekniken

Ulf Sandström, Gunilla Hamne

Beskrivning

Trauma Tapping-tekniken är tillräckligt enkel att läras av barn, kraftfull nog att förvåna läkare och rådgivare, och förmågan att erbjuda permanent lindring för långvariga överlevare av trauma. Boken, skriven tillsammans med min kollega Gunilla Hamne, förklarar tekniken, vetenskapen och dess effekter, samt hur du kan använda den. Se Peacefulheart.se

Omslag till boken Själens Lif

Själens Lif

Lucie Lagerbielke, Ulf Sandström

Beskrivning

Lucie Lagerbielke's skrivande är inspirerande och fascinerande: vi människor är själiska varelser som söker kontakt med andra för att utforska oss själva och vår existens, för att finna mening med vår vandring på jorden bortom kommers och materiell eller social framgång. Själens Lif - en bok tillägnad de ensamma, är en av hennes mest uppmärksammade böcker. Jag har spelat in den som ljudbok so du kan ta del.

What if it in't so?

Kritiskt Tänkande Hypnos

Ulf Sandström, Fredrik Praesto

Beskrivning

Tillåt dig att gå in i en djup trans och komma ut på andra sidan med ett kritiskt tänkande som är relevant.

Mental Träning

Mental Träning för Lag

Ulf Sandström

Beskrivning

Modell för mental träning i lag och teams, bygger på succén med Dalkurd FF upp till Allsvenskan. Finns i Lars-Eric Uneståhls bok Mental Träning för Idrott.

Kvinna nära träd

Vetenskaplig utvärdering av Läklabbet

Dr Peta Stapleton, Ulf Sandström, Gunilla Hamne

Beskrivning

Att lära av Läklabbet: En integrativ tvärvetenskaplig ekoterapeutisk behandlingsmetod utformad för att främja resursförmågan hos människor som återhämtar sig från kronisk ohälsa.

Barn i Kongo

Vetenskaplig studie av TTT i DR Kongo

Dr Peta Stapleton, Ulf Sandström, Gunilla Hamne

Beskrivning

Lärdomar från vår studie av en treveckors modell för Trauma Tapping i en grupp av befriade barnsoldater och andra traumatiserade ungdomar i DR Kongo tillsammans med Dr Peta Stapleton.

Global
Local