Förändring

Du som kommer till mig vill  förändra en tanke, en känsla eller ett beteende. Varje tanke, känsla och beteende har ett syfte: att undvika fara eller  uppnå njutning. Utöver detta har du neurologiska betingningar som kan skapa fobier, ångest och andra traumarelaterade reaktioner som kan behöva återställas. Mina metoder gör det möjligt för oss att ta itu med ditt medvetna sinne, dina neurologiska reaktioner och dina undermedvetna mönster.

Vad vi kan förändra

Tankar

Tankar kan vara avsiktliga, och tankar kan komma till ditt sinne oinbjudna. Både tankar och övertygelser kan vara rena fantasier, och ändå påverka dig kraftigt - och kommer alltid att åsidosättas av känslor. Ibland behöver vi omforma våra övertygelser och omskola våra tankar. Jag använder hypnos, NeuroLingvistisk Programming (NLP), Clean Communication och lösningsfokuserad positiv idrottspsykologi.

Känslor

Varje känsla är en budbärare om något du reagerar på i ditt liv. Det kan vara att säga att du behöver mat, vatten, vila, social glädje eller lite ensamhet - och det kan varna dig för något som du behöver lösa eller lära dig att hantera. Att medicinera känslor är som att tysta budbäraren eller köra bil utan vindruta. Jag hjälper dig förändra känslor med hypnos, NLP, Clean Language eller  tappning, Havening och andra somatiska metoder som nedreglerar nervsystemet.

Vanliga psykiska besvär

Beteenden

Varje beteende har en avsikt, och enligt min erfarenhet och syn på världen är det alltid att skydda dig på något sätt. Jag har ännu inte träffat någon med ett självdestruktivt beteende. Om du har en vana som du har svårt att ändra, då tar det förmodligen upp något annat som du inte har någon bättre lösning på ännu.

Jag har hjälpt förändra

Agression

arrow_forward
Beteenden eller attityder som manifesterar sig som fientlighet mot andra, ofta beroende på stress eller frustration. Ofta en traumareaktion som kan åtgärdas.

Agression

Beteenden eller attityder som manifesterar sig som fientlighet mot andra, ofta beroende på stress eller frustration. Ofta en traumareaktion som kan åtgärdas.

Autismspektrum

arrow_forward
Att tänka på, tolka och uppleva världen annorlunda än vissa människor är inte en störning (ingenting är). Det kan vara användbart att ta itu med specifika utmaningar i specifika situationer.

Autismspektrum

Att tänka på, tolka och uppleva världen annorlunda än vissa människor är inte en störning (ingenting är). Det kan vara användbart att ta itu med specifika utmaningar i specifika situationer.

Beroende

arrow_forward
En tvångsmässig användning av ämnen eller beteenden trots skadliga konsekvenser. Ofta ett sätt att hantera ångest, trauma eller tryck, som kan behandlas och lösas individuellt.

Beroende

En tvångsmässig användning av ämnen eller beteenden trots skadliga konsekvenser. Ofta ett sätt att hantera ångest, trauma eller tryck, som kan behandlas och lösas individuellt.

Depression

arrow_forward
Ihållande sorg, förlust av intresse och brist på energi eller motivation. Kan ha många anledningar och brukar behöva hanteras invividuellt med en kombination av metoder.

Depression

Ihållande sorg, förlust av intresse och brist på energi eller motivation. Kan ha många anledningar och brukar behöva hanteras invividuellt med en kombination av metoder.

Fobi

arrow_forward
En irrationell rädsla för specifika föremål, aktiviteter eller situationer som öppna utrymmen, djur, människor, flygning, hissar, fåglar etc. Fobier är klassisk betingning och kan ofta återställas direkt med tapping eller Havening.

Fobi

En irrationell rädsla för specifika föremål, aktiviteter eller situationer som öppna utrymmen, djur, människor, flygning, hissar, fåglar etc. Fobier är klassisk betingning och kan ofta återställas direkt med tapping eller Havening.

Hopplöshet

arrow_forward
En djup känsla av förtvivlan. Hoppet är lågan som får oss att vilja leva. Förlust av hopp är ofta en smärtsam konstruktion av sinnet, och kan ofta lösas med ett individuellt tillvägagångssätt.

Hopplöshet

En djup känsla av förtvivlan. Hoppet är lågan som får oss att vilja leva. Förlust av hopp är ofta en smärtsam konstruktion av sinnet, och kan ofta lösas med ett individuellt tillvägagångssätt.

Kroppsfixering

arrow_forward
Ett intensivt fokus på kroppsbild eller specifika kroppsdelar, vilket ofta leder till nöd. Ofta relaterat till barndomshändelser och kan ofta behandlas positivt på flera sätt.

Kroppsfixering

Ett intensivt fokus på kroppsbild eller specifika kroppsdelar, vilket ofta leder till nöd. Ofta relaterat till barndomshändelser och kan ofta behandlas positivt på flera sätt.

Låg självkänsla

arrow_forward
En missförstådd etikett kring en känsla av otillräcklighet och brist på förtroende för sitt allmänna värde. Det är det inte. Det handlar om specifika situationer och erfarenheter, och kan ofta lätt hanteras.

Låg självkänsla

En missförstådd etikett kring en känsla av otillräcklighet och brist på förtroende för sitt allmänna värde. Det är det inte. Det handlar om specifika situationer och erfarenheter, och kan ofta lätt hanteras.

Olycklig kärlek

arrow_forward
När du är kär i någon som inte returnerar dessa känslor, vilket också kan vara efter en separation. Detta är ofta inte ”riktig” kärlek, snarare en beroendeprojektion som ofta kan packas upp.

Olycklig kärlek

När du är kär i någon som inte returnerar dessa känslor, vilket också kan vara efter en separation. Detta är ofta inte ”riktig” kärlek, snarare en beroendeprojektion som ofta kan packas upp.

Posttraumatisk stress

arrow_forward
När du är reaktiv på saker beroende på tidigare erfarenheter. Detta är inte en störning eller kroniskt. Det är en klassisk livskyddande betingning och kan återställas.

Posttraumatisk stress

När du är reaktiv på saker beroende på tidigare erfarenheter. Detta är inte en störning eller kroniskt. Det är en klassisk livskyddande betingning och kan återställas.

Presentera som ett proffs

arrow_forward
Excellens i att presentera och kommunicera offentligt och på scenen för konstnärer, forskningspresentationer, företag eller tal.

Presentera som ett proffs

Excellens i att presentera och kommunicera offentligt och på scenen för konstnärer, forskningspresentationer, företag eller tal.

Prestationstillstånd

arrow_forward
Hur du skapar och förankrar prestationstillstånd för extrema sporter eller andra situationer, inklusive att vara avslappnad.

Prestationstillstånd

Hur du skapar och förankrar prestationstillstånd för extrema sporter eller andra situationer, inklusive att vara avslappnad.

Prokrastinering

arrow_forward
Att systematiskt skjuta på beslut eller handlingar utan uppenbar anledning. Ofta en önskan om perfektion i kombination med en rädsla för misslyckande som hanteras med ett individuellt tillvägagångssätt.

Prokrastinering

Att systematiskt skjuta på beslut eller handlingar utan uppenbar anledning. Ofta en önskan om perfektion i kombination med en rädsla för misslyckande som hanteras med ett individuellt tillvägagångssätt.

Självmordstankar

arrow_forward
Att tänka på eller önska sin egen död. Detta är inte en önskan att dö, det är en desperat okunskap i att inte veta hur man ska leva och bör adresseras omedelbart och öppet.

Självmordstankar

Att tänka på eller önska sin egen död. Detta är inte en önskan att dö, det är en desperat okunskap i att inte veta hur man ska leva och bör adresseras omedelbart och öppet.

Självskadebeteende

arrow_forward
Avsiktlig skada på dig själv som en hanteringsmekanism för känslomässig nöd eller psykologisk smärta. Avsikten är vanligtvis att hantera ångest och behandlas genom att behandla ångesten.

Självskadebeteende

Avsiktlig skada på dig själv som en hanteringsmekanism för känslomässig nöd eller psykologisk smärta. Avsikten är vanligtvis att hantera ångest och behandlas genom att behandla ångesten.

Social fobi

arrow_forward
När du undviker social kontakt, ofta på grund av rädsla eller obehag, som påverkar relationer och det dagliga livet. Ofta en kombination av barndomsutmaningar som kan återställas och ett behov av sociala färdigheter som kan läras.

Social fobi

När du undviker social kontakt, ofta på grund av rädsla eller obehag, som påverkar relationer och det dagliga livet. Ofta en kombination av barndomsutmaningar som kan återställas och ett behov av sociala färdigheter som kan läras.

Sociala färdigheter

arrow_forward
Hur du får vänner, småpratar och bildar djupa relationer genom att lösa rädslor och förstå autentisk kommunikation och lyssnande.

Sociala färdigheter

Hur du får vänner, småpratar och bildar djupa relationer genom att lösa rädslor och förstå autentisk kommunikation och lyssnande.

Sorg

arrow_forward
Intensiv sorg, orsakad av någons död en separation eller förlust av ett jobb. Om det är otillräckligt ihållande kan det ofta hanteras och ändras till posttraumatisk tillväxt.

Sorg

Intensiv sorg, orsakad av någons död en separation eller förlust av ett jobb. Om det är otillräckligt ihållande kan det ofta hanteras och ändras till posttraumatisk tillväxt.

Säker dejting

arrow_forward
Hur du dejtar säkert och roligt genom att förstå vilka flaggorna för äkthet, ömsesidighet, ansvar, vänskap och attraktion är för dig.

Säker dejting

Hur du dejtar säkert och roligt genom att förstå vilka flaggorna för äkthet, ömsesidighet, ansvar, vänskap och attraktion är för dig.

Tvångsbeteende

arrow_forward
Drivkraften att upprepade gånger utföra handlingar, vanligtvis som ett svar på ångest, som kan behandlas.

Tvångsbeteende

Drivkraften att upprepade gånger utföra handlingar, vanligtvis som ett svar på ångest, som kan behandlas.

Tvångstankar, OCD

arrow_forward
När du inte kan sluta göra eller tänka något. Vanligtvis en hanteringsmekanism för stress, trauma eller ångest som kan hanteras.

Tvångstankar, OCD

När du inte kan sluta göra eller tänka något. Vanligtvis en hanteringsmekanism för stress, trauma eller ångest som kan hanteras.

Utbrändhet

arrow_forward
Känslomässig, mental och ofta fysisk utmattning orsakad av långvarig stress eller frustration. Ofta en kombination av barndomstrauma och systemisk orättvisa på jobbet.

Utbrändhet

Känslomässig, mental och ofta fysisk utmattning orsakad av långvarig stress eller frustration. Ofta en kombination av barndomstrauma och systemisk orättvisa på jobbet.

Ältande

arrow_forward
När du inte kan sluta tänka. Vanligtvis en coping strategi för stress, trauma eller ångest och kan ofta förbättras eller lösas helt.

Ältande

När du inte kan sluta tänka. Vanligtvis en coping strategi för stress, trauma eller ångest och kan ofta förbättras eller lösas helt.

Överkänslighet

arrow_forward
Ett överdrivet känslomässigt eller fysiskt svar på vardagliga stimuli som påverkar din livskvalitet. Ofta en traumatisk reaktion på oförutsägbarhet som barn som kan inneslutas och användas mer selektivt.

Överkänslighet

Ett överdrivet känslomässigt eller fysiskt svar på vardagliga stimuli som påverkar din livskvalitet. Ofta en traumatisk reaktion på oförutsägbarhet som barn som kan inneslutas och användas mer selektivt.

Metodik

Clean Language

arrow_forward
Frågor utformade för att en person ska nå insikt genom självreflektion och metafor. En del av Clean Communication: personcentrerad och traumainformerad.

Clean Language

Frågor utformade för att en person ska nå insikt genom självreflektion och metafor. En del av Clean Communication: personcentrerad och traumainformerad.

Hypnos

arrow_forward
Hypnos guidar säkert ditt medvetande till ett fokuserat tillstånd och låser upp potentialen för betydande beteendeförändringar och känslomässig omprogrammering.

Hypnos

Hypnos guidar säkert ditt medvetande till ett fokuserat tillstånd och låser upp potentialen för betydande beteendeförändringar och känslomässig omprogrammering.

Mental träning

arrow_forward
Mental träning fokuserar på att stärka fokus, självförtroende och motivation. Som certifierad mental tränare hjälper jag dig att förbereda ditt sinne för att prestera på topp.

Mental träning

Mental träning fokuserar på att stärka fokus, självförtroende och motivation. Som certifierad mental tränare hjälper jag dig att förbereda ditt sinne för att prestera på topp.

NLP

arrow_forward
Neurolingvistisk programmering riktar sig mot hur du tänker, kommunicerar och bemöter ditt liv. Metoden möjliggör snabb och positiv omvandling nästan omedelbart.

NLP

Neurolingvistisk programmering riktar sig mot hur du tänker, kommunicerar och bemöter ditt liv. Metoden möjliggör snabb och positiv omvandling nästan omedelbart.

Havening

arrow_forward
Havening använder en specifik form av beröring, guidade ögonrörelser och fokuserad distraktion för att lindra ångest och stress från negativa minnen.

Havening

Havening använder en specifik form av beröring, guidade ögonrörelser och fokuserad distraktion för att lindra ångest och stress från negativa minnen.

Trauma Tapping

arrow_forward
Trauma Tapping tekniken är ett enkelt och kraftfullt första hjälpen-verktyg för stress- och traumalindring, effektivt även över språkbarriärer.

Trauma Tapping

Trauma Tapping tekniken är ett enkelt och kraftfullt första hjälpen-verktyg för stress- och traumalindring, effektivt även över språkbarriärer.
Global
Local