Global
Local

Hypnobirthing

Hypnobirthing är en populär och genomarbetad metod framtagen för att underlätta för dig som är gravid och din partner att få uppleva en så trygg och naturlig förlossning som möjligt

Hypnobirthing finns i många olika former, och bygger på att du lär dig ta kontroll över ditt nervsystem och ditt mentala fokus, samt att din partner får en aktiv roll som underlättar födsloprocessen genom mental träning med hypnos.

Du som deltar lär digmetoden får verktyg för avkoppling, trygghet och självtillit under graviditet och inför födsel, verktyg som du har nytta av resten av livet.Både du som är blivande moder och din partner får aktiva och enkla övningar som du klarar under 20 minuter om dagen från VECKA 30, som underlättar såväl graviditet som födande och den första tiden med barnet.

Fördelarna med Hypnobirthing är många:

 • En trygg, informerad och avkopplad graviditet
 • Säker, avslappnad och närvarande före, under och efter förlossningen
 • Ökad förståelse för naturligt födande
 • Minskat behov av farmakologisk smärtlindring
 • Ökad energi och styrka under hela processen
 • Enkla verktyg och information för både mamma och partner
 • Stor vikt vid anknytningen till barnet både före och efter ankomsten

Historik

Metodiken påbörjades i och med den engelske läkaren, Grantly Dick-Read´s forskning och bok “Childbirth without fear” som publicerades 1942. Den har sedan utvecklades vidare av bland annat Marie Mongan, i USA och i vår version av Katharina Graves i England där vi har anpassat material och metoder efter Svenska förhållanden.

Hypnobirthingmetoden är beprövad och kan läras av alla. Den används sedan många år i England och USA och många mödrar kan idag vittna om fördelarna med att föda sina barn med hjälp av Hypnobirthing metoden.

Kursen

En kurs är två tillfällen och då ingår

 • Praktisk information kring födande
 • Konkreta val du har rätt att ta ställning till
 • Självhypnosträning för att Släppa rädslor och oro
 • Information om sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Födandets anatomi – muskler och hormoner i samverkan
 • Andningstekniker och visualiseringar som underlättar
 • Övningar i självhypnos
 • Kursmaterial och inspelningar för mental träning
 • Stöd via mail  under hela graviditeten

Allt material är översatt till Svenska och anpassat efter Svenska förhållanden samt har synats av två barnmorskor, tre hypnotisörer och en av Sveriges första mödrar att föda med denna metod.

Se även hypnobirthingsweden.se

Fler Artiklar