Vad är NLP?

Detta är en förklaring till vad Neuro Lingvistisk Programmering, NLP, innebär. Jag tog fram den för NLP-Föreningen i Sverige som du kan läsa mer om här: www.nlpforeningen.seInnan du läser vidare vill jag berätta att NLP “är” många saker.För en del är det en magisk och inspirerande verktygslåda som låter oss förstå och hantera våra tankar, känslor och beteenden. För vissa är det ett terapeutiskt verktyg och för andra handlar det främst om tillämpning inom kommunikation, personalhantering, marknadsföring och försäljning. Några är övertygade om att det är din attityd som kommer att vara avgörande. Att du är nyfiken och lekfull i din approach till området. Samtidigt fungerar många av de tekniker som utvecklats inom NLP alldeles utmärkt oavsett vilken inställning du har. Så. Nu får du gärna läsa vidare.NLP står för Neuro Ligvistisk Programmering. Begreppet myntades på 60-talet av Richard Bandler och John Grinder för att samla deras erfarenheter och observationer av hur några extremt framgångsrika psykoterapeuter nådde sina resultat, inte baserat på deras metoder och kunskaper, utan genom att “modellera” deras tillvägagångssätt.Flera bidrog i processen som ledde fram till definitionen, och definitionen i sig är provocerande för ett vetenskapligt etablissemang eftersom den verkar utge sig för att vara grundad i vetenskaplig forskning kring hjärnan, när det egentligen är evidensbaserade observationer som ligger till grunden.Många menar att NLP är en naturlig förlängning av vad som på 60-talet kallades för Human Potential Movement, som byggde på tanken om att vi alla har en oförlöst potential som väntar på att låsas upp till nytta för oss själva och mänskligheten.Michael Hall skriver så här i META REFLECTIONS ON THE HISTORY OF NLP (fritt översatt):“En aspekt med NLP är svårigheterna att definiera vad det “är”. Det är självklart i grunden en modell för kommunikation, men också en form av psykologi, och ett fält som kallas “modellering”.Michael menar att NLP är en naturlig förlängning eller utveckling av det som på 60 talet kallades för Human Potential Movement, som byggde på tanken om att vi alla har en oförlöst potential som väntar på att låsas upp till nytta för oss själva och mänskligheten. Inom detta och det som ledde fram till NLP var många teorier, modeller och framstående personer involverade: Gestalt-terapi (Perls), Familje system (Satir), Kognitiv Beteende Terapi (George Miller, Noam Chomsky), Generella Semantiker (Alfred Korzybski), Antropologi (Bateson) och själva Human Potential Movement (Maslow, Rogers).NLP inom PsykoterapiJames Lawley skriver i sin avhandling THE ROAD TO RECOGNITION “We realise that it is not NLP itself that causes the reaction, rather the implications NLP raises for the established models of psychotherapy.” Med detta menar han att NLP som begrepp utmanar många etablerade modeller för psykoterapi, och i vissa fall omtalar resultat som kan verka för bra för att vara sanna.Ett sådant exempel är The Fast Phobia Cure som lärs ut på många kurser och till nybörjare. En fobi är något som en KBT terapeft brukar ägna 10-15 sessions åt, och som i NLP-kretsar brukar anses räcka med en session med nämnda manus. Riktigt så enkelt är det inte eftersom en fobi kan ha många orsaker och triggerpunkter, men förvånansvärt många klarar att lösa upp en enklare fobi med detta manus.NLP inom KommunikationÄven om “kommunikation” är ett vitt begrepp som omfattar allt ifrån hur vi uppfattar världen och oss själva, till hur vi uppfattar och kommunicerar med varandra så erbjuder NLP ett antal handgripliga verktyg och teorier som återfinns inom andra närliggande modeller och som går att lära ut och applicera med goda resultat på relativt kort tid.Ett exempel på detta är begreppet “Kartan är inte verkligheten” som bygger på att varje människa har en egen karta av verkligheten som vi byggt på våra unika erfarenheter. När den sammanfaller med andras kartor brukar vi kunna kommunicera fritt. När den inte gör det går det oftast sämre. Poängen kan tänkas på ett djupare filosofiskt plan som att det inte finns någon absolut verklighet, och att när vi förstår det kan kommunicera mer detaljerat.Ett annat exempel är “Chunking down” som handlar om hur vi kan gå från en vag kartbild till en mer specifik, till exempel “Alla hatar mig” ner till “min chef och en kollega får mig att känna mig sämre än vad jag borde”. Motsatsen “chunking up” handlar om hur vi kan hitta ett högre mål från ett detaljpåstående.NLP inom MarknadsföringMarknadsföring kan väl sägas vara en aspekt av kommunikation, men det innehåller andra saker som motivation, inspiration och behovet av att skapa en känsla hos mottagaren. Inom NLP finns det ett flertal teorier och modeller kring hur tankar-känslor och beteenden fungerar och kan påverkas. Ett exempel på detta är våra strategier för beslut, som faktiskt går att uttrycka som en formel. Ett exempel är hur någon kanske fattar ett köpbeslut kring ett par skor:1. Ser skorna i fönstret (Visuell extern information = Ve)2. Tänker sig hur man ser ut i dom (Visuell intern fantasi = Vi)3. Känner efter hur det skulle kännas att gå i dom (Kinestetisk intern fantasi = Ki)4. Går in och provar (Kinestetisk/Visuell extern bekräftelse = Ki/Vi)5. Tänker sig situationer dom skulle passa i (Visuell intern framtidsfantasi = Vi)6. Hör vad maken kommer att säga (Auditiv intern fantasi = Ai)7. Hör vad bästa vännen kommer att säga (Auditiv intern fantasi = Ai)8. Köper domFormel: Ve + Vi + Ki + Ki/Vi + Vi + Ai = beslutGenom att förstå processen och vilka representationssystem den involverar kan marknadsföringen i vissa fall förbättras. Vad tror du händer om man skyltar med orden “tänk, känn, chansa – Lev!” i bakgrunden?NLP inom Försäljning och KommunikationEtt givet område där kunskaper inom NLP kan vara till nytta är vid försäljning och kommunikation. Bland teorierna och observationerna finns en grundtanke om hur vi människor får förtroende för varandra – något som inom NLP kallas “Raport”. Det handlar om många olika saker: Att mötas icke-verbalt, i kropps-språk Att mötas i värderingar Att mötas i energi Att mötas i andning Att mötas i uttryckssätt och föredragna representationssystem (Jag “känner” som du. Det “låter” konstigt. Det verkar “skumt”) Att mötas i metaforerGenom att bli medveten om detta och andra närliggande aspekter kan man snabbt “hitta” varandra. Självklart används detta även av “Dating-coacher” men ofta förenklat till “kak-recept” som sällan ger pålitliga resultat eftersom det är fler faktorer som spelar in.

Ulf
Sandström

February 14, 2023

Latest posts