Modellering (NLP)

Mästerskap går (till viss del) att modelleraFör att förstå det här grundantagandet kan det hjälpa att förstå hur NLP började. John Grinder och Richar Bandler experimenterade med att "härma" dåtidens mest exceptionella terapeuter inom olika områden: Virginia Satir inom familjeterapi, Milton Erickson inom Hypnosterapi... vad dom gjorde var att observera dom utan att teoretisera (reflektera) och lägga märke till all verbal och icke-verbal kommunikation och kalibrering. Utöver detta försökte dom lista ut vilka värderingar och strategier personerna grundade sina metoder och beteenden på. Sedan försökte dom "härma" exakt samma "strategier", "värderingar" och "beteenden" för att se om du kunde få samma resultat. Fungerade det så försökte dom lära någon annan samma metod, och se om även dom fick samma resultat. Om detta lyckades, menade man att man hade "modellerat" mästerskapet i ursprungsobjektet. Man kan säga att det är ett intuitivt sätt att försöka uppnå någon annans resultat, eller mästerlighet. Luftgitarr är bara ett exempel.Exempel på några relaterade NLP-verktygModellering- Metoden för att modellera är i grunden enkel. Utöver det som skrivs här krävs att du tänker dig in i vilka värdegrunder och strategier som ligger till grund för en persons beteenden och handlingar.1. Skapa en dissocierad bild (sedd utifrån) av någon som agerar mästerligt inom det område du vill modellera. Lägg märke till alla sub-modaliteter: hur dom står, rör sig, talar, doftar, känns, låter...2. Kliv in i bilden, och "känn" hur det skulle kännas att agera på exakt samma sätt, där du står, rör dig, talar, doftar, känns och låter på samma sätt.Association & Dissociation- Detta är två mycket användbara verktyg inom NLP:Förmågan att skilja på om du relaterar till något1. Som att du är där och ser det/upplever det inifrån dig själv (associerad)2. Som att du ser det utifrån, ser hela dig och alla andra (dissocierad)När du är associerad "känner" du ofta saker tydligare, bra likväl som dåligt. När du är "dissocierad" så är det lättare att få "distans" till något.Genom att medvetet skifta från det ena till det andra kan du ofta uppnå dom resultat du vill ha.Tillbaka till NLP's Grundantaganden >>

Ulf
Sandström

February 14, 2023

Latest posts