Har du upptäckt ålderguldet?

[lightbox link="https://ulfsandstrom.com/wp-content/uploads/2014/06/1273857.jpg" thumb="https://ulfsandstrom.com/wp-content/uploads/2014/06/1273857-300x199.jpg" width="300" align="left" title="Ålderguldet" frame="true" icon="image"]Har du tillgång till en äldre person?Det kan vara en farmor, en morfar, en granne, eller bara en bekant... Oavsett vilket; ju äldre den här personen är desto mer värdefull är den för dig...Varför? Den personen har gjort något du inte har hunnit ännu: Dom har överlevt längre, och vet hur det går till, och oavsett om den här personen har lyckats bättre än vad du hoppas på eller bara en bit på vägen så har den här personen redan gjort de misstag du kanske vill undvika och kanske även handlat och fattat beslut precis som du kommer att vilja göra, och kanske tidigare än du har trott är möjligt....Om du blickar tillbaka på en tid i ditt liv som känns enormt avlägsen just nu, och tänker dig att du får leva om den här tiden, och med utgångspunkt från vad du vet idag ha möjlighet att fatta andra beslut eller hitta andra vägar och möjligheter... Skulle du fortfarande vara där du är idag?Ställ dig nu i fantasin i den äldre personens situation och tänk dig att du blickar tillbaka till en tid när den personen var i din nuvarande ålder, och se dig själv och dina möjligheter genom den här personens ögon, och fråga dig själv vad du tror den här personen skulle göra annorlunda, för att hamna där du vill i framtiden....Har du tillgång till en äldre person? Grattis!Bjud på en fika redan idag och se dig själv genom den här personens erfarenheter, tacka även om personen kanske aldrig förstår vilken gåva dom har gett dig, och börja fatta de beslut du snart förstår, leder dig precis dit du vill... eller hur?;-)

Ulf
Sandström

February 14, 2023

Latest posts

Category: Blog