Bästa Alternativet (NLP)

Vi väljer det bästa alternativet i varje givet lägeDet här är ett intressant grundantagande på flera sätt, eftersom det utgår från att alla människors handlingar är vad dom uppfattar som det bästa alternativet i ett givet läge. Om du drar det här till sin extrem, till exempel mord eller självmord, så kan det verka löjeväckande, men ändå logiskt. Om det fanns ett alternativ som var klart bättre, varför skulle någon inte välja det?Exempel på några relaterade NLP-verktygStrategier - Inom NLP finns det en metod för att definiera strategier, såväl medvetna som omedvetna. Strategier för att göra bra, och dåliga val. Dessa kan formuleras som matematiska formler, och även om detta kan verka väldigt teoretiskt, så är tanken om att vi handlar efter en logik, om än outgrundlig i vissa lägen, ibland en uppfriskande tanke. När strategier formuleras inom NLP brukar man koda dom i våra sinnen, och om vi agerar internt (i) eller externt (e). Ett exempel på en strategi är hur man köper kläder genom skyltfönster:1. Jag ser kläderna (Visuellt externt)2. Jag fantiserar om hur jag ser ut om jag har kläderna på mig (Visuellt internt)3. Jag tänker mig att jag rör mig i kläderna på en fest (Visuellt/Kinestetiskt internt)4. Jag provar kläderna (visuellt/kinestetiskt externt)5. Om bilden stämmer med känslan så köper jag klädernaDetta blir en strategi med formeln Ve > Vi > Vi/Ki = Ve/Ke. Vad händer med strategin om jag handlar på internet istället?Lagen om tre alternativ- När du har två val, så är det egentligen inte frågan om ett äkta "val" - det är snarare en fråga om "pest eller kolera". Detta grundar sig delvis i att vi har en mönster-letnings-funktion i hjärnan som inte startar förrän vi har minst tre alternativ av något. Genom att känna till detta kan vi öka våra chanser i varje given situation där det verkar finnas två val, genom att lista ut det tredje. Man brukar säga att "Den som har flest valmöjligheter, brukar få dom resultat dom vill ha."Tillbaka till NLP's Grundantaganden >>

Ulf
Sandström

February 14, 2023

Latest posts