NLP's Grundantaganden

Inom NLP finns det ett antal grundantaganden som har guidat, och fortfarande guidar utvecklingen och användningen av NLP. Enligt vissa källor uppfanns dom av Richard Bandlers första flickvän för att hjälpa deras elever minnas olika tekniker. Idag används dom av vissa som budord, fast dom kan vara till större nytta som riktlinjer.Här är några av dom vanligaste: Verkligheten har många kartor Allt mänskligt beteende har ett syfte Kropp och sinne är ett system Betyget på din kommunikation är den respons du får Alla erfarenheter går att omvandla till kunskap Vi väljer det bästa alternativet i varje givet läge Mästerskap går att modelleraEftersom NLP är ett kunskapsområde i ständig utveckling är grundantaganden är inte huggna i sten, och det kan alltid tillkomma nya.Vad är ett grundantagande?Ett grundantagande är en teori eller tanke som ligger i botten på ett system. I den kognitiva psykologin säger man att våra grundantaganden ligger längs ner i botten på vårt tanke- och beteendesystem (grund), och till sin natur är svart-vita och påverkar allt inom systemet. Du kan jämföra med bibelns budord eller grunden i vetenskaplig bevisföring. Våra grundantaganden leder till strategier och filter, som i sin tur leder till olika beteenden och tankar. Exempel Behandla andra som du själv vill bli behandlad (grundantagande) > Tänk alltid "skulle det här vara ok om det var tvärtom?" (strategi/filter) > Visa hänsyn (beteende)Hur använder jag dessa grundantagenden?Fråga dig själv om dom stämmer med dina grundantaganden, tankar och beteenden, gör dom det kan man säga att din värdegrund är samma som det som NLP bygger på. En kul och nyttig övning är att skriva ner 10 grundvärden du är säker på att du har, och jämföra med dina tankar och beteenden, och dessa grundvärderingar. Prova.

Ulf
Sandström

February 14, 2023

Latest posts